Privacy kandidaten Consello

Consello Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 91, ondernemingsnummer 0661.895.336, hierna genoemd ‘Consello’, gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hierbij wenst zij u dan ook te informeren over de verwerking van gegevens in het kader van het traject dat door sollicitanten doorlopen wordt.

Consello zal in dit kader volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • naam en voornaam;
  • e-mailadres;
  • adres;
  • opleidingsniveau;
  • loopbaan;
  • taalvaardigheid;
  • overige persoonsgegevens die u vermeldt in uw curriculum vitae, motivatiebrief en/of andere bijkomende documenten die worden overgemaakt;
  • persoonsgegevens die ontvangen worden in het kader van een assessment.

Deze gegevens worden verwerkt om het traject te doorlopen. Bovendien zal Consello uw gegevens mogelijks opnemen in een werfreserve om u in de toekomst te kunnen contacteren indien er een geschikte vacature beschikbaar zou zijn.

Uw gegevens zullen bewaard worden voor een periode van tien jaar na het einde van het sollicitatietraject.

De hoger vermelde persoonsgegevens dienen verstrekt te worden om het sollicitatietraject te kunnen doorlopen en om in aanmerking genomen te worden voor aanwerving. Indien u uw gegevens niet of slechts gedeeltelijk verstrekt, zal uw sollicitatie niet in overweging genomen kunnen worden en zal u niet aangeworven kunnen worden.

Voor verdere informatie omtrent het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van Consello, alsook de omschrijving van uw rechten en de uitoefening ervan, wordt integraal verwezen naar de Privacy Statement die raadpleegbaar is op www.consello.be.